Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kadr i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Szkolenia powiązane z trenerem

Zbiegi egzekucji do wynagrodzenia za pracę na nowych zasadach
Miasto: Webinar - czas trwania 1 godzina

Gdy masz kilka zajęć komorniczych od różnych komorników i innych instytucji takich jak np. ZUS lub Urząd Skarbowy na wynagrodzeniu jednego pracownika to oznacza, że nastąpił zbieg egzekucji. Od 31.07.2020 zmieniają się reguły ich rozstrzygania.

W czasie webinaru dowiesz się co to są zbiegi jednolite i niejednolite, jakie są zmiany w egzekucji zasiłków oraz jakie będą obowiązki dla pracodawców z tym związane. 

Czytaj więcej »
Pracownicze plany kapitałowe, w tym jednostkach sfery budżetowej - jak wdrożyć i realizować krok po kroku
Miasto: Warszawa

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawcy do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania PPK, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone w związku z PPK.

Czytaj więcej »
Terminarz zapisywania do PPK osób zatrudnionych
Miasto: Online

Wprowadzenie PPK nakłada na pracodawców wiele nowych obowiązków związanych z wdrożeniem programu. Oprócz tych podstawowych, związanych z wyborem instytucji finansowej, podpisaniem umów o zarządzanie i prowadzenie, pracodawca ma obowiązek w odpowiednich terminach, narzuconych przez ustawę, zapisanie do programu osób zatrudnionych. Niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie zgodnie z art. 107 ustawy o PPK podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.  Dodać należy, że kara ta jakże wysoka, określona w art. 107 ustawy o PPK, to nie jedyna kara, jaką przewiduje ustawa za niedopełnienie obowiązków, więc tym bardziej dotrzymanie terminów na zapisanie osób do PPK jest niezwykle istotne.

Czytaj więcej »
Wpłaty do PPK na liście płac
Miasto: Online

Jak w praktyce obliczać, pobierać i dokonywać  wpłaty do PPK, od jakich składników wynagrodzeń i w jakich terminach oraz kiedy powstaje przychód z tyt. obliczonych wpłat dowiecie się z webinaru prowadzonego przez Renatę Majewską - eksperta z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń.

Czytaj więcej »
Pracownicze plany kapitałowe, w tym jednostkach sfery budżetowej - jak wdrożyć i realizować krok po kroku
Miasto: Online

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawcy do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania PPK, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone w związku z PPK.

Czytaj więcej »
Najnowsze zmiany w zasiłkach i składkach
Miasto: Online - w godz. 8:00 - 10:00

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na 3-godz. webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Renaty Majewskiej. Webinar realizowany będzie w dniu 22 września w godz. 8:00 - 10:00. 

Czytaj więcej »
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - jak mają działać na nowych zasadach
Miasto: Online - w godz. 9:00 - 11:00

Od 11.10.2021 kasy zapomogowo-pożyczkowe będą działać na nowych zasadach. Zmiany przewiduje dopiero co ogłoszona ustawa z 11.08.2021 o kasach zapomogowo pożyczkowych (DzU poz. 1666). Na czym polegają, do kiedy kasy muszą się dostosować do nowych przepisów i jak je wdrożyć – dowiecie się na naszym webinarze.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Renaty Majewskiej. Webinar realizowany będzie w dniu 11 października w godz. 9:00 - 11:00. 

Czytaj więcej »
Najnowsze zmiany w zasiłkach i składkach
Miasto: Online - w godz. 12:00 - 14:30

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na 3-godz. webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Renaty Majewskiej. Webinar realizowany będzie w dniu 11 października w godz. 12:00 - 14:30. 

Czytaj więcej »
Polski Ład na liście płac - dochody pracowników i przedsiębiorców w 2022
Miasto: Online w godz. 9:00 - 12:00

W piątek, 1.10.2021 sejm uchwalił w III czytaniu tzw. Polski Ład w aspekcie podatkowym. Kompleks nowelizacji kilku ustaw przewiduje wiele zmian korygujących obecny system PIT oraz naliczania składki zdrowotnej, które bezpośrednio wpłyną na sporządzanie listy płac już za styczeń. W celu poznania nowości zapraszamy do udziału w webinarze - 10 listopada o godz. 9:00 - 12:00

Czytaj więcej »
Najnowsze zmiany w zasiłkach i składkach
Miasto: Online - w godz. 13:00 - 16:00

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na 3-godz. webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Renaty Majewskiej. Webinar realizowany będzie w dniu 10 listopada w godz. 13:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Polski Ład na liście płac - dochody pracowników i przedsiębiorców w 2022
Miasto: Online w godz. 9:00 - 12:00

W piątek, 1.10.2021 sejm uchwalił w III czytaniu tzw. Polski Ład w aspekcie podatkowym. Kompleks nowelizacji kilku ustaw przewiduje wiele zmian korygujących obecny system PIT oraz naliczania składki zdrowotnej, które bezpośrednio wpłyną na sporządzanie listy płac już za styczeń. W celu poznania nowości zapraszamy do udziału w webinarze - 3 grudnia o godz. 9:00 - 12:00

Czytaj więcej »
Polski Ład na liście płac - dochody pracowników i przedsiębiorców w 2022
Miasto: Online w godz. 12:30 - 16:00

Kompleks nowelizacji korygujących system naliczania PIT i składki zdrowotnej, tzw. Polski Ład, został uchwalony w ostatecznym kształcie i opublikowany Dzienniku Ustaw. Większość zmian zacznie obowiązywać 1.01.2022. Wpływają one bezpośrednio na sposób sporządzania listy płac już za styczeń 2022. W celu poznania nowości zapraszamy do udziału w webinarze - 3 grudnia o godz. 12:30 - 16:00

Czytaj więcej »