Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Obecnie zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 17 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma.  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Szkolenia powiązane z trenerem

KOREKTY DOKUMENTACJI PŁACOWYCH I KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ Z ZUS, US, PRACOWNIKIEM I ZLECENIOBIORCĄ
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
  • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.
Czytaj więcej »
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Miasto: Online w godz. 10:00 - 14:30

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, uczestnicząc w szkoleniu zapoznasz się z:

  • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
  • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.

Przede wszystkim zapoznasz się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania dokumentacji płacowej. Dzięki szkoleniu  utrwalisz wiedzę związaną z korektami dokumentacji płacowej, a także zapoznasz się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.

 

Czytaj więcej »