Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Trener o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Od ponad
10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska, cenioną przez uczestników za dużą wiedzę merytoryczną
i doświadczenie praktyczne, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy jako redaktor merytoryczny w wydawnictwie Wiedza i Praktyka odpowiedzialny za wszystkie
publikacje wydawnictwa z ochrony środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika, dbając o otwartą i przyjazną
atmosferę, sprzyjającą wyjaśnianiu wątpliwości i problemów prawnych z zakresu ochrony środowiska występujących w codziennej pracy uczestników.

Szkolenia powiązane z trenerem

Rewolucyjne zmiany w ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. - aktualna funkcjonalność systemu
Miasto: Warszawa

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia ewidencje odpadów należy prowadzić elektronicznie poprzez konto w Bazie Danych o odpadach. Jednak ciągle nie milkną kontrowersje dotyczące obowiązku rejestracji, okresu abolicji , dalszej możliwości korzystania z wersji papierowej kart KPO, ect.  Ciągle tez w systemie przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska pojawiają się nowe funkcje tj. możliwość ustanawiania użytkowników głównych, nowych miejsc wytwarzania odpadów, nowe karty ewidencji m.in. odpadów niebezpiecznych, ZSEE, ect, nowe sprawozdania m.in. w zakresie sprawozdawczości komunalnej.

Czytaj więcej »
Rewolucyjne zmiany w ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. - aktualna funkcjonalność systemu
Miasto: Gdańsk

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia ewidencje odpadów należy prowadzić elektronicznie poprzez konto w Bazie Danych o odpadach. Jednak ciągle nie milkną kontrowersje dotyczące obowiązku rejestracji, okresu abolicji , dalszej możliwości korzystania z wersji papierowej kart KPO, ect.  Ciągle tez w systemie przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska pojawiają się nowe funkcje tj. możliwość ustanawiania użytkowników głównych, nowych miejsc wytwarzania odpadów, nowe karty ewidencji m.in. odpadów niebezpiecznych, ZSEE, ect, nowe sprawozdania m.in. w zakresie sprawozdawczości komunalnej.

Czytaj więcej »
BDO dla placówek medycznych w dobie SARS-CoV-2
Miasto: Warszawa

Jeśli chcesz bez kłopotów i wątpliwości wypełniać aktualnie obowiązujące wymogi związane z gospodarką odpadami w placówkach medycznych zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim m.in. odpowiedzi na pytania:

    - Jak postępować z odpadami „covodowymi” i „podezyfekcyjnymi”? 

    - Jakie nowe uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami uzyskali wo-jewodowie?

    - Jak prowadzić ewidencje odpadów medycznych w świetle ostatnich zmian prawnych?

    - Jak złożyć sprawozdanie odpadowe za rok 2019 i 2020.

Czytaj więcej »
BDO dla placówek medycznych w dobie SARS-CoV-2
Miasto: Online

Jeśli chcesz bez kłopotów i wątpliwości wypełniać aktualnie obowiązujące wymogi związane z gospodarką odpadami w placówkach medycznych zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim m.in. odpowiedzi na pytania:

    - Jak postępować z odpadami „covodowymi” i „podezyfekcyjnymi”? 

    - Jakie nowe uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami uzyskali wo-jewodowie?

    - Jak prowadzić ewidencje odpadów medycznych w świetle ostatnich zmian prawnych?

    - Jak złożyć sprawozdanie odpadowe za rok 2019 i 2020.

Czytaj więcej »
Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 i 2020 według nowych wymogów - kto i kiedy?
Miasto: Online

Aby pomóc Państwu prawidłowo złożyć sprawozdania o wytwarzanych odpadach - zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznacie Państwo odpowiedź na następujące pytania:
•    Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej?
•    Czy prowadzenie ewidencji odpadów w formie elektronicznej to jedyna dopuszczalna metoda ewidencji odpadów w 2020 r? 
•    Do kiedy dopuszczalna będzie wersja papierowa KPO i KEO i kto ją może prowadzić?
•    Jak należy złożyć sprawozdanie z gospodarowania odpadami za 2019 r i w jakim terminie?
•    Jak zrealizować wymogi, jeśli jeszcze nie posiadacie Państwo indywidualnego numeru rejestracyjnego BDO?

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2020 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: Online

Żyjemy w burzliwych czasach. W 2020r. wiele zamieszania powstało w związku z wprowadzonymi nowymi wymaganiami ewidencji odpadów i elektronicznej bazy danych o odpadach BDO. Już samo wprowadzenie zmian było wyjątkowo trudne, a wybuch pandemii i ustawy „covidowe” tylko te problemy pogłębiły. W szumie wywołanym tymi zmianami prawie niezauważalnie przeszła zmiana w rozliczeniach środowiskowych- powiązano raporty do KOBiZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. A to daleko jeszcze nie wszystkie zmiany. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. W życie weszła też nowelizacja Ustawy o ZSEiE, rozliczenie opłaty za „foliówki”, szykuje się kolejna zmiana ustawy o odpadach, a wiec już pojawiły się, ale i pojawią się, nowe obowiązki….

Czytaj więcej »
Raport do KOBiZE a opłaty środowiskowe za 2020 rok.
Miasto: Online

Ochrona powietrza w ostatnich czasach nabrała znaczącego znaczenia. Wszechobecny smog i rosnąca świadomość zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza zwiększa presję społeczną na wprowadzanie zmian w emisji zanieczyszczeń. W ślad za tym kształtowane są bardziej restrykcyjne wymogi prawne dotyczące wszystkich źródeł emisji gazów i pyłów do powietrza i raportowania wytwarzanych gazów i pyłów do powietrza, gazów cieplarnianych innych. Konieczność składania raportów do KOBiZE dotyczy coraz większej grupy podmiotów, praktycznie każdej firmy, która eksploatuje własne źródło ciepła czy posiada flotę samochodową – począwszy od jednego samochodu służbowego. Do przeszłości odchodzi ryczałtowe rozliczanie opłat środowiskowych na podstawie wyników uzyskiwanych z ogólnie dostępnych z programów takich jak np. Ekopłatnik. Aktualnie należy wyliczać opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie danych raportowanych do bazy KOBiZE.
W takiej sytuacji nie można korzystać z informacji, które już są w Państwa posiadaniu – stale trzeba być na bieżąco. Jeśli więc chcecie Państwo:

 

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość produktowa w systemie BDO za rok 2020
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Od 2020 wszystkie sprawozdania i ewidencja odpadów powinna być prowadzona poprzez indywidualne konto w bazie danych o odpadach w BDO. Zmiana nastąpiła w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. Sprawozdanie za wprowadzanie produktów w opakowaniach należy złożyć do BDO i powstaje pytanie jak prawidłowo je złożyć w przypadku współpracy z organizacją odzysku czy porozumienia. A zmiany w wymogach prawnych wprowadzonych z powodu pandemii znacząco zwiększyły i tak już duże grono podmiotów zaliczanych do kategorii – wprowadzający opakowania na rynek, o praktycznie każdą restauracje i punt gastronomiczny. Nowe obowiązki maja tez punkty handlowe, organizacje odzysku.

Aby pomóc Państwu wywiązać się z tego zmienionego obowiązku zapraszamy na szkolenie - 10 lutego w godz. 9:30 - 15:00. 

Czytaj więcej »
Raport do KOBiZE a opłaty środowiskowe za 2020 rok.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Konieczność składania raportów do KOBiZE dotyczy coraz większej grupy podmiotów, praktycznie każdej firmy, która eksploatuje własne źródło ciepła czy posiada flotę samochodową – począwszy od jednego samochodu służbowego. Do przeszłości odchodzi ryczałtowe rozliczanie opłat środowiskowych na podstawie wyników uzyskiwanych z ogólnie dostępnych z programów takich jak np. Ekopłatnik. Aktualnie należy wyliczać opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie danych raportowanych do bazy KOBiZE.

Zapraszamy na szkolenie online w dniu 12 lutego 2021r. w godz. 9:30 - 15:00.

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2020 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Żyjemy w burzliwych czasach. W 2020r. wiele zamieszania powstało w związku z wprowadzonymi nowymi wymaganiami ewidencji odpadów i elektronicznej bazy danych o odpadach BDO. Już samo wprowadzenie zmian było wyjątkowo trudne, a wybuch pandemii i ustawy „covidowe” tylko te problemy pogłębiły. W szumie wywołanym tymi zmianami prawie niezauważalnie przeszła zmiana w rozliczeniach środowiskowych - powiązano raporty do KOBiZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. W życie weszła też nowelizacja Ustawy o ZSEiE, rozliczenie opłaty za „foliówki”, szykuje się kolejna zmiana ustawy o odpadach, a wiec już pojawiły się, ale i pojawią się, nowe obowiązki….

Zapraszamy na szkolenie online w dniu 18 lutego 2021r. w godz. 9:30 - 15:00.

Czytaj więcej »
Raport do KOBiZE a opłaty środowiskowe za 2020 rok.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Konieczność składania raportów do KOBiZE dotyczy coraz większej grupy podmiotów, praktycznie każdej firmy, która eksploatuje własne źródło ciepła czy posiada flotę samochodową – począwszy od jednego samochodu służbowego. Do przeszłości odchodzi ryczałtowe rozliczanie opłat środowiskowych na podstawie wyników uzyskiwanych z ogólnie dostępnych z programów takich jak np. Ekopłatnik. Aktualnie należy wyliczać opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie danych raportowanych do bazy KOBiZE.

Zapraszamy na szkolenie online w dniu 3 marca 2021r. w godz. 9:30 - 15:00.

Czytaj więcej »
Ewidencja odpadów i sprawozdania odpadowe w BDO – kompendium wiedzy
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Koniecznością prowadzenia ewidencji odpadowej w BDO została wprowadzona od 1 stycznia 2020 r. Problemy związane z wystąpieniem pandemii pozwoliły na korzystanie ze „starych” papierowych dokumentów jeszcze przez cały rok 2020. Jednak od 1 stycznia 2021 r forma elektroniczna jest jedyną dopuszczalną formą nie tylko prowadzenia ewidencji odpadowej, ale i składania sprawozdań rocznych. I pomimo, że większość ma już doświadczenia w korzystaniu z formy elektronicznej KPO i KEO to nie oznacza, że wszystkie problemy i „haczyki” w BDO zostały poznane i przećwiczone. Co więcej do 15 marca 2021 r. trzeba też złożyć sprawozdanie roczne za 2020 r. i w tym wypadku też nie wszystko na prawo być jasne. A szykują się kolejne zmiany….

Zapraszamy na szkolenie online w dniu 3 marca 2021r. w godz. 9:30 - 15:00.

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2020 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Żyjemy w burzliwych czasach. W 2020r. wiele zamieszania powstało w związku z wprowadzonymi nowymi wymaganiami ewidencji odpadów i elektronicznej bazy danych o odpadach BDO. Już samo wprowadzenie zmian było wyjątkowo trudne, a wybuch pandemii i ustawy „covidowe” tylko te problemy pogłębiły. W szumie wywołanym tymi zmianami prawie niezauważalnie przeszła zmiana w rozliczeniach środowiskowych - powiązano raporty do KOBiZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. W życie weszła też nowelizacja Ustawy o ZSEiE, rozliczenie opłaty za „foliówki”, szykuje się kolejna zmiana ustawy o odpadach, a wiec już pojawiły się, ale i pojawią się, nowe obowiązki….

Zapraszamy na szkolenie online w dniu 10 marca 2021r. w godz. 10:00 - 15:30.

Czytaj więcej »
Baza danych o odpadach – kompendium wiedzy
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Celem szkolenia jest przybliżenia Państwu aspektów związanych z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO z tytułu prowadzonej działalności i prowadzenia gospodarki odpadami. Przedstawienia podstawowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO i przekazanie praktycznych wskazówek w tym zakresie, a także dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań.

Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jak zarejestrować firmę , jakie wymogi spełnić, aby unik nać dotkliwych kar.
 • Kiedy i w jakim zakresie możliwa jest współpraca z firmami świadczącymi usługi z zakresu ewidencji odpadów czy organizacjami odzysku.
 • Prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO
 • Jak prowadzić z elektroniczną ewidencję odpadów
 • Bez problemów złożyć roczne sprawozdanie
Czytaj więcej »
Baza danych o odpadach – kompendium wiedzy
Miasto: ONLINE - 10:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenia Państwu aspektów związanych z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO z tytułu prowadzonej działalności i prowadzenia gospodarki odpadami. Przedstawienia podstawowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO i przekazanie praktycznych wskazówek w tym zakresie, a także dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań.

Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jak zarejestrować firmę , jakie wymogi spełnić, aby unik nać dotkliwych kar.
 • Kiedy i w jakim zakresie możliwa jest współpraca z firmami świadczącymi usługi z zakresu ewidencji odpadów czy organizacjami odzysku.
 • Prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO
 • Jak prowadzić z elektroniczną ewidencję odpadów
 • Bez problemów złożyć roczne sprawozdanie
Czytaj więcej »
Nowe wymogi prawne związane z ROP - Rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
Miasto: Online - w godz. 10:00 - 13:00

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – te terminy, a właściwie nowe filozofie podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej - od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych funkcjonują w obiegu informacji już od dość dawna. Jednak obecnie coraz większymi krokami zbliża się termin wdrożenia tych programów w życie, a wraz z nim wprowadzenie nowych obowiązków nałożonych na producentów, opłat i nowej struktury zarządzania odpadami opakowaniowymi. W wykazie pracy Rady Ministrów na ten rok znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

ROP wprowadzi w życie nowe zasady działania rynku surowców wtórnych, gospodarki odpadami, nałoży tez nowe obowiązki na wszystkie podmioty prowadzące działalności produkcyjną , ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Zapowiada się kolejna rewolucja w tym zakresie.

Ponieważ zapowiadane zmiany łączą się z wprowadzeniem kolejnych opłat i wdrożeniem nowych struktur działania rynku, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinarium dotyczące tej tematyki.

Podstawowym celem webinarium jest zapoznanie Państwa z planowanymi zmianami i nowymi wymogami związanymi z wprowadzeniem ROP na rynku polskim.

Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - jak uniknąć 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online - w godz. 10:00 - 13:00

Zawsze w pierwszym kwartale nowego roku należy złożyć raport w Bazie Danych o odpadach. Ale złożenie raportu to nie koniec – złożenie rozpoczyna  proces jego weryfikacji przez Urzędy Marszałkowskie. Okres weryfikacji może potrwać do 15 kwietnia następnego roku, a w niektórych przypadkach weryfikacja może nastąpić do dnia 30 września następnego roku. I jest to okres w którym każdy kto złożył sprawozdanie roczne w BDO musi liczyć się z tym, że może być wezwany do złożenia korekty, a mieć na to będzie tylko 14 dni. I nierzadko będzie to gaszenie pożaru….

Może też nastąpić sytuacja, kiedy podmiot powinien złożyć sprawozdanie do bazy BDO, a tego nie zrobił. Niestety taka sytuacja może pociągnąć za sobą niemiłe konsekwencje związane z możliwością nałożenia bolesnych sankcji finansowych. Dlatego tez w ramach webinarium omówione zostaną też wszystkie inne obowiązki ciążące na wszystkich podmiotach, które mają obowiązek zarejestrować się w bazie BDO:

 • kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (zwanej abonamentową)?
 • kto musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sprzedaży? 
 • kto jest obowiązany do rozliczeń kwartalnych?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz 17 listopada, na szkoleniu online prowadzonym przez Dorotę Rosłoń. 

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2021 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami na temat sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowego wypełniania raportów do KOBiZE oraz BDO. Zaoszczędź czas i pozbądź się stresu w swojej codziennej pracy.

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystanie ze środowiska. Czy jako osoba, odpowiedzialna za formalno-prawne obowiązki z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, wiesz, że nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE? Możesz też nie zapłacić opłaty produktowej nawet jeśli nie prowadziłeś odzysku czy recyklingu opakowań tożsamych z tymi, które wprowadziłeś razem z produktami na rynek? 

Jeśli chcesz być na bieżąco, ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online. Uczestnictwo w nim pozwoli także na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w raporcie rocznym do BDO. Zapraszamy  do uczestnictwa w szkoleniu online.

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2021 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:30

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami na temat sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowego wypełniania raportów do KOBiZE oraz BDO. Zaoszczędź czas i pozbądź się stresu w swojej codziennej pracy.

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystanie ze środowiska. Czy jako osoba, odpowiedzialna za formalno-prawne obowiązki z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, wiesz, że nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE? Możesz też nie zapłacić opłaty produktowej nawet jeśli nie prowadziłeś odzysku czy recyklingu opakowań tożsamych z tymi, które wprowadziłeś razem z produktami na rynek? 

Jeśli chcesz być na bieżąco, ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online. Uczestnictwo w nim pozwoli także na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w raporcie rocznym do BDO. Zapraszamy  do uczestnictwa w szkoleniu online.

Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2021 – rozliczenia środowiskowe, sprawozdania odpadowe, opłata produktowa.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami na temat sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowego wypełniania raportów do KOBiZE oraz BDO. Zaoszczędź czas i pozbądź się stresu w swojej codziennej pracy.

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystanie ze środowiska. Czy jako osoba, odpowiedzialna za formalno-prawne obowiązki z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, wiesz, że nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE? Możesz też nie zapłacić opłaty produktowej nawet jeśli nie prowadziłeś odzysku czy recyklingu opakowań tożsamych z tymi, które wprowadziłeś razem z produktami na rynek? 

Jeśli chcesz być na bieżąco, ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online. Uczestnictwo w nim pozwoli także na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w raporcie rocznym do BDO. Zapraszamy  do uczestnictwa w szkoleniu online.

Czytaj więcej »
Baza danych o odpadach – kompendium wiedzy
Miasto: Online 16 lutego, w godz. 10:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenia Państwu aspektów związanych z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO z tytułu prowadzonej działalności i prowadzenia gospodarki odpadami. Przedstawienia podstawowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO i przekazanie praktycznych wskazówek w tym zakresie, a także dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań.

Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jak zarejestrować firmę , jakie wymogi spełnić, aby unik nać dotkliwych kar.
 • Kiedy i w jakim zakresie możliwa jest współpraca z firmami świadczącymi usługi z zakresu ewidencji odpadów czy organizacjami odzysku.
 • Prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO
 • Jak prowadzić z elektroniczną ewidencję odpadów
 • Bez problemów złożyć roczne sprawozdanie
Czytaj więcej »
Baza danych o odpadach – kompendium wiedzy
Miasto: Online 15 marca, w godz. 10:00 - 15:30

Celem szkolenia jest przybliżenia Państwu aspektów związanych z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO z tytułu prowadzonej działalności i prowadzenia gospodarki odpadami. Przedstawienia podstawowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO i przekazanie praktycznych wskazówek w tym zakresie, a także dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań.

Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jak zarejestrować firmę , jakie wymogi spełnić, aby unik nać dotkliwych kar.
 • Kiedy i w jakim zakresie możliwa jest współpraca z firmami świadczącymi usługi z zakresu ewidencji odpadów czy organizacjami odzysku.
 • Prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO
 • Jak prowadzić z elektroniczną ewidencję odpadów
 • Bez problemów złożyć roczne sprawozdanie
Czytaj więcej »
Nowe wymogi prawne związane z ROP - Rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
Miasto: Online w godz. 10:00 - 14:30

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – te terminy, a właściwie nowe filozofie podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej - od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych funkcjonują w obiegu informacji już od dość dawna. Jednak obecnie coraz większymi krokami zbliża się termin wdrożenia tych programów w życie, a wraz z nim wprowadzenie nowych obowiązków nałożonych na producentów, opłat i nowej struktury zarządzania odpadami opakowaniowymi. W wykazie pracy Rady Ministrów na ten rok znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

ROP wprowadzi w życie nowe zasady działania rynku surowców wtórnych, gospodarki odpadami, nałoży tez nowe obowiązki na wszystkie podmioty prowadzące działalności produkcyjną , ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Zapowiada się kolejna rewolucja w tym zakresie.

Ponieważ zapowiadane zmiany łączą się z wprowadzeniem kolejnych opłat i wdrożeniem nowych struktur działania rynku, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinarium dotyczące tej tematyki.

Podstawowym celem webinarium jest zapoznanie Państwa z planowanymi zmianami i nowymi wymogami związanymi z wprowadzeniem ROP na rynku polskim.

Czytaj więcej »
Nowe wymogi prawne związane z ROP - Rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 14:30

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – te terminy, a właściwie nowe filozofie podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej - od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych funkcjonują w obiegu informacji już od dość dawna. Jednak obecnie coraz większymi krokami zbliża się termin wdrożenia tych programów w życie, a wraz z nim wprowadzenie nowych obowiązków nałożonych na producentów, opłat i nowej struktury zarządzania odpadami opakowaniowymi. W wykazie pracy Rady Ministrów na ten rok znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

ROP wprowadzi w życie nowe zasady działania rynku surowców wtórnych, gospodarki odpadami, nałoży tez nowe obowiązki na wszystkie podmioty prowadzące działalności produkcyjną , ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Zapowiada się kolejna rewolucja w tym zakresie.

Ponieważ zapowiadane zmiany łączą się z wprowadzeniem kolejnych opłat i wdrożeniem nowych struktur działania rynku, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinarium dotyczące tej tematyki.

Podstawowym celem webinarium jest zapoznanie Państwa z planowanymi zmianami i nowymi wymogami związanymi z wprowadzeniem ROP na rynku polskim.

Czytaj więcej »
Nowe wymogi prawne związane z ROP - Rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
Miasto: Online w godz. 10:00 - 14:30

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – te terminy, a właściwie nowe filozofie podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej - od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych funkcjonują w obiegu informacji już od dość dawna. Jednak obecnie coraz większymi krokami zbliża się termin wdrożenia tych programów w życie, a wraz z nim wprowadzenie nowych obowiązków nałożonych na producentów, opłat i nowej struktury zarządzania odpadami opakowaniowymi. W wykazie pracy Rady Ministrów na ten rok znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

ROP wprowadzi w życie nowe zasady działania rynku surowców wtórnych, gospodarki odpadami, nałoży tez nowe obowiązki na wszystkie podmioty prowadzące działalności produkcyjną , ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Zapowiada się kolejna rewolucja w tym zakresie.

Ponieważ zapowiadane zmiany łączą się z wprowadzeniem kolejnych opłat i wdrożeniem nowych struktur działania rynku, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinarium dotyczące tej tematyki.

Podstawowym celem webinarium jest zapoznanie Państwa z planowanymi zmianami i nowymi wymogami związanymi z wprowadzeniem ROP na rynku polskim.

Czytaj więcej »
Nowe wymogi prawne związane z ROP - Rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 14:30

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – te terminy, a właściwie nowe filozofie podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej - od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych funkcjonują w obiegu informacji już od dość dawna. Jednak obecnie coraz większymi krokami zbliża się termin wdrożenia tych programów w życie, a wraz z nim wprowadzenie nowych obowiązków nałożonych na producentów, opłat i nowej struktury zarządzania odpadami opakowaniowymi. W wykazie pracy Rady Ministrów na ten rok znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

ROP wprowadzi w życie nowe zasady działania rynku surowców wtórnych, gospodarki odpadami, nałoży tez nowe obowiązki na wszystkie podmioty prowadzące działalności produkcyjną , ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Zapowiada się kolejna rewolucja w tym zakresie.

Ponieważ zapowiadane zmiany łączą się z wprowadzeniem kolejnych opłat i wdrożeniem nowych struktur działania rynku, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinarium dotyczące tej tematyki.

Podstawowym celem webinarium jest zapoznanie Państwa z planowanymi zmianami i nowymi wymogami związanymi z wprowadzeniem ROP na rynku polskim.

Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - jak uniknąć 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

Zawsze w pierwszym kwartale nowego roku należy złożyć raport w BDO. Nie jest to nowy obowiązek, ale corocznie wprowadzane są zmiany – zarówno w przepisach, jak i w funkcjonalności bazy BDO. Najnowsze zmiany w ustawach narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a brak ich realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami, nawet do miliona złotych lub wstrzymaniem działalności. Zmiany te przekładają się na ewidencję i sprawozdawczość prowadzoną w BDO. Samo BDO było też dwukrotnie nowelizowane w 2022 r.

A samo złożenie raportu rocznego to nie koniec – złożenie rozpoczyna proces jego weryfikacji przez Urzędy Marszałkowskie. Okres weryfikacji może potrwać do 15 kwietnia następnego roku, a w niektórych przypadkach weryfikacja może nastąpić do dnia 30 września następnego roku. I jest to okres w którym każdy kto złożył sprawozdanie roczne w BDO musi liczyć się z tym, że może być wezwany do złożenia korekty, a mieć na to będzie tylko 14 dni. I nierzadko będzie to gaszenie pożaru….

Może też nastąpić sytuacja, kiedy podmiot powinien złożyć sprawozdanie do bazy BDO, a tego nie zrobił. Niestety taka sytuacja może pociągnąć za sobą konsekwencje - nałożenie bolesnych sankcji finansowych. Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy:

 • Zmiany na kartach ewidencji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
 • Sprawozdanie roczne po wprowadzanej aktualizacji – co uległo zmianie?
 • Kto zgodnie z najnowszymi wymogami musi być zarejestrowany w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do aktualizacji rejestru w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (abonamentowej)?
Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - jak uniknąć 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 13:00

Zawsze w pierwszym kwartale nowego roku należy złożyć raport w BDO. Nie jest to nowy obowiązek, ale corocznie wprowadzane są zmiany – zarówno w przepisach, jak i w funkcjonalności bazy BDO. Najnowsze zmiany w ustawach narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a brak ich realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami, nawet do miliona złotych lub wstrzymaniem działalności. Zmiany te przekładają się na ewidencję i sprawozdawczość prowadzoną w BDO. Samo BDO było też dwukrotnie nowelizowane w 2022 r.

A samo złożenie raportu rocznego to nie koniec – złożenie rozpoczyna proces jego weryfikacji przez Urzędy Marszałkowskie. Okres weryfikacji może potrwać do 15 kwietnia następnego roku, a w niektórych przypadkach weryfikacja może nastąpić do dnia 30 września następnego roku. I jest to okres w którym każdy kto złożył sprawozdanie roczne w BDO musi liczyć się z tym, że może być wezwany do złożenia korekty, a mieć na to będzie tylko 14 dni. I nierzadko będzie to gaszenie pożaru….

Może też nastąpić sytuacja, kiedy podmiot powinien złożyć sprawozdanie do bazy BDO, a tego nie zrobił. Niestety taka sytuacja może pociągnąć za sobą konsekwencje - nałożenie bolesnych sankcji finansowych. Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy:

 • Zmiany na kartach ewidencji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
 • Sprawozdanie roczne po wprowadzanej aktualizacji – co uległo zmianie?
 • Kto zgodnie z najnowszymi wymogami musi być zarejestrowany w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do aktualizacji rejestru w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (abonamentowej)?
Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2022 – rozliczenia środowiskowe i raport do KOBiZE
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, ze jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie  środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online.

Cele szkolenia

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2022  zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Czy wiecie Państwo, że :

 • Złożenie raportu do marszałka to nie wszystko….
 • Za 2022r. już nie rozlicza się opłaty za korzystanie ze środowiska ryczałtowo
 • Nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE
 • Uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji (także samochodu) wymaga opłat środowiskowych
 • Państwa firma może nie podlegać obowiązkowi wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, a nawet nie musi składać sprawozdania
Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2022 – rozliczenia środowiskowe i raport do KOBiZE
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 13:00

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, ze jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie  środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online.

Cele szkolenia

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2022  zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Czy wiecie Państwo, że :

 • Złożenie raportu do marszałka to nie wszystko….
 • Za 2022r. już nie rozlicza się opłaty za korzystanie ze środowiska ryczałtowo
 • Nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE
 • Uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji (także samochodu) wymaga opłat środowiskowych
 • Państwa firma może nie podlegać obowiązkowi wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, a nawet nie musi składać sprawozdania
Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - jak uniknąć 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00.

Zawsze w pierwszym kwartale nowego roku należy złożyć raport w BDO. Nie jest to nowy obowiązek, ale corocznie wprowadzane są zmiany – zarówno w przepisach, jak i w funkcjonalności bazy BDO. Najnowsze zmiany w ustawach narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a brak ich realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami, nawet do miliona złotych lub wstrzymaniem działalności. Zmiany te przekładają się na ewidencję i sprawozdawczość prowadzoną w BDO. Samo BDO było też dwukrotnie nowelizowane w 2022 r.

A samo złożenie raportu rocznego to nie koniec – złożenie rozpoczyna proces jego weryfikacji przez Urzędy Marszałkowskie. Okres weryfikacji może potrwać do 15 kwietnia następnego roku, a w niektórych przypadkach weryfikacja może nastąpić do dnia 30 września następnego roku. I jest to okres w którym każdy kto złożył sprawozdanie roczne w BDO musi liczyć się z tym, że może być wezwany do złożenia korekty, a mieć na to będzie tylko 14 dni. I nierzadko będzie to gaszenie pożaru….

Może też nastąpić sytuacja, kiedy podmiot powinien złożyć sprawozdanie do bazy BDO, a tego nie zrobił. Niestety taka sytuacja może pociągnąć za sobą konsekwencje - nałożenie bolesnych sankcji finansowych. Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy:

 • Zmiany na kartach ewidencji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
 • Sprawozdanie roczne po wprowadzanej aktualizacji – co uległo zmianie?
 • Kto zgodnie z najnowszymi wymogami musi być zarejestrowany w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do aktualizacji rejestru w BDO?
 • Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (abonamentowej)?
Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - weryfikacja sprawozdania za 2022 rok, czyli jak naprawić 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

W ubiegłym roku, wprowadzono kilka nowych zmian w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami. Znalazły one też swój oddźwięk w raportach do BDO. Dotyczą one m.in. hierarchii postępowania z odpadami, klasyfikacji odpadów komunalnych i odpadów „rozbiórkowych”, magazynowania odpadów i powinny być one uwzględnione i ewidencji i sprawozdaniu rocznym o odpadach. Sprawdź, czy na pewno prawidłowo ująłeś je w swoim sprawozdaniu rocznym! Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy: 

 • obowiązki ciążące na wszystkich podmiotach, które mają obowiązek zarejestrować się w bazie BDO – kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (zwanej abonamentową), kto musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sprzedaży, a kto jest obowiązany do rozliczeń kwartalnych?
 • Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach do BDO- jak to naprawić?
Czytaj więcej »
Sprawozdawczość za rok 2022 – rozliczenia środowiskowe i raport do KOBiZE
Miasto: Online w godz. 12:30 - 15:30

Pierwszy kwartał  to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, ze jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie  środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na  szkolenie online.

Cele szkolenia

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2022  zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Czy wiecie Państwo, że :

 • Złożenie raportu do marszałka to nie wszystko….
 • Za 2022r. już nie rozlicza się opłaty za korzystanie ze środowiska ryczałtowo
 • Nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE
 • Uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji (także samochodu) wymaga opłat środowiskowych
 • Państwa firma może nie podlegać obowiązkowi wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, a nawet nie musi składać sprawozdania
Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - weryfikacja sprawozdania za 2022 rok, czyli jak naprawić 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 13:00

W ubiegłym roku, wprowadzono kilka nowych zmian w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami. Znalazły one też swój oddźwięk w raportach do BDO. Dotyczą one m.in. hierarchii postępowania z odpadami, klasyfikacji odpadów komunalnych i odpadów „rozbiórkowych”, magazynowania odpadów i powinny być one uwzględnione i ewidencji i sprawozdaniu rocznym o odpadach. Sprawdź, czy na pewno prawidłowo ująłeś je w swoim sprawozdaniu rocznym! Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy: 

 • obowiązki ciążące na wszystkich podmiotach, które mają obowiązek zarejestrować się w bazie BDO – kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (zwanej abonamentową), kto musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sprzedaży, a kto jest obowiązany do rozliczeń kwartalnych?
 • Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach do BDO- jak to naprawić?
Czytaj więcej »
Roczny raport BDO - weryfikacja sprawozdania za 2022 rok, czyli jak naprawić 10 najczęściej popełnianych błędów!
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00.

W ubiegłym roku, wprowadzono kilka nowych zmian w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami. Znalazły one też swój oddźwięk w raportach do BDO. Dotyczą one m.in. hierarchii postępowania z odpadami, klasyfikacji odpadów komunalnych i odpadów „rozbiórkowych”, magazynowania odpadów i powinny być one uwzględnione i ewidencji i sprawozdaniu rocznym o odpadach. Sprawdź, czy na pewno prawidłowo ująłeś je w swoim sprawozdaniu rocznym! Dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, na którym omówimy: 

 • obowiązki ciążące na wszystkich podmiotach, które mają obowiązek zarejestrować się w bazie BDO – kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty rocznej (zwanej abonamentową), kto musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sprzedaży, a kto jest obowiązany do rozliczeń kwartalnych?
 • Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach do BDO- jak to naprawić?
Czytaj więcej »
BAZA DANYCH O ODPADACH – NOWE WYMOGI W 2023 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Baza danych o odpadach (BDO) funkcjonuje w pełnym wymiarze już od 2022 r., nie oznacza to jednak, że wypełnienie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podmioty gospodarcze nie nastręcza już żadnych wątpliwości. W przepisach dotyczących zarówno wymogów rejestracyjnych jak i sprawozdawczych wciąż wprowadzane są zmiany. Kilka takich zmian wprowadzono także w 2023 r. - 24 maja 2023 roku weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o odpadach. Weź udział w szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • jakie zmiany w raportowaniu do BDO wprowadzono w 2023 roku, np.: nowy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji i wnoszenia opłat w BDO czy też nowe zasady doręczania pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO;
 • w jakl sposób prawidłowo złozyć sprawozdanie roczne za 2023 rok;
 • jak uniknąć 10 najczęśćiej poepełniach w raportowaniu błędów. 
Czytaj więcej »
BAZA DANYCH O ODPADACH – NOWE WYMOGI W 2023 ROKU
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Baza danych o odpadach (BDO) funkcjonuje w pełnym wymiarze już od 2022 r., nie oznacza to jednak, że wypełnienie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podmioty gospodarcze nie nastręcza już żadnych wątpliwości. W przepisach dotyczących zarówno wymogów rejestracyjnych jak i sprawozdawczych wciąż wprowadzane są zmiany. Kilka takich zmian wprowadzono także w 2023 r. - 24 maja 2023 roku weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o odpadach. Weź udział w szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • jakie zmiany w raportowaniu do BDO wprowadzono w 2023 roku, np.: nowy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji i wnoszenia opłat w BDO czy też nowe zasady doręczania pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO;
 • w jakl sposób prawidłowo złozyć sprawozdanie roczne za 2023 rok;
 • jak uniknąć 10 najczęśćiej poepełniach w raportowaniu błędów. 
Czytaj więcej »
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2023 – ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE I RAPORT DO KOBIZE
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, że jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?
 • Ślad węglowy – czy ma to coś wspólnego z raportem do KOBiZE?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na szkolenie online.

Czytaj więcej »
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2023 – ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE I RAPORT DO KOBIZE
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, że jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?
 • Ślad węglowy – czy ma to coś wspólnego z raportem do KOBiZE?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na szkolenie online.

Czytaj więcej »
BAZA DANYCH O ODPADACH – NOWE WYMOGI W 2023 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Baza danych o odpadach (BDO) funkcjonuje w pełnym wymiarze już od 2022 r., nie oznacza to jednak, że wypełnienie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podmioty gospodarcze nie nastręcza już żadnych wątpliwości. W przepisach dotyczących zarówno wymogów rejestracyjnych jak i sprawozdawczych wciąż wprowadzane są zmiany. Kilka takich zmian wprowadzono także w 2023 r. - 24 maja 2023 roku weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o odpadach. Weź udział w szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • jakie zmiany w raportowaniu do BDO wprowadzono w 2023 roku, np.: nowy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji i wnoszenia opłat w BDO czy też nowe zasady doręczania pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO;
 • w jakl sposób prawidłowo złozyć sprawozdanie roczne za 2023 rok;
 • jak uniknąć 10 najczęśćiej poepełniach w raportowaniu błędów. 
Czytaj więcej »
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2023 – ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE I RAPORT DO KOBIZE
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00.

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, że jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?
 • Ślad węglowy – czy ma to coś wspólnego z raportem do KOBiZE?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na szkolenie online.

Czytaj więcej »