Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, odpoczynki dobowe i tygodniowe, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, obowiązkowe przerwy w pracy.
 2. Zadania - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 3. Zadania  -sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych,  z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel
 4. Zadania – sposoby rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 5. Zadania - rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy  - z uwzględnieniem zagadnienia nadgodzin średniotygodniowych powstałych między godzinami pracy oraz między dobami pracowniczymi
 6. Zadania - rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku
 7. Zadania  - rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę oraz sposób rozliczania godzin średniotygodniowych (w tym powstałych między dobami pracowniczymi)
 8. Zadania  - rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 9. Zadania – rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 10. Zadania -  rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP
 11. Właściwe dokumentowanie ewidencji czasu pracy w dokumentacji pracowniczej
 12. Rozliczanie czasu pracy  w czasie podróży służbowej – praca na przykładach

Prelegenci:

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 15:00 22.03.202410:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 10.05.202410:00:00 - 15:00:00

 1. Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, odpoczynki dobowe i tygodniowe, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, obowiązkowe przerwy w pracy.
 2. Zadania - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 3. Zadania  -sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych,  z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel
 4. Zadania – sposoby rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 5. Zadania - rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy  - z uwzględnieniem zagadnienia nadgodzin średniotygodniowych powstałych między godzinami pracy oraz między dobami pracowniczymi
 6. Zadania - rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku
 7. Zadania  - rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę oraz sposób rozliczania godzin średniotygodniowych (w tym powstałych między dobami pracowniczymi)
 8. Zadania  - rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 9. Zadania – rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 10. Zadania -  rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP
 11. Właściwe dokumentowanie ewidencji czasu pracy w dokumentacji pracowniczej
 12. Rozliczanie czasu pracy  w czasie podróży służbowej – praca na przykładach

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 15:00
22.03.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
10.05.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 420.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 15:00
22.03.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
10.05.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.