Aktualności

Wyświetlone 31-40 z 183 rekordów.

Urlop macierzyński jest dedykowany mamom na regenerację po porodzie i wiąże się z opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Jak wskazuje kodeks pracy w art. 180 § 1 długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Niekiedy jednak kobiety podczas takiego urlopu podejmują się dodatkowego zajęcia zarobkowego. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim ma prawo do przyjęcia zlecenia od swojego pracodawcy lub też od innego podmiotu.

Data dodania: 30.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym etatowiec uzyskał do niego prawo. W przypadku, gdy, pracownikowi nie uda się wykorzystać całego urlopu za dany rok ( 20 albo 26 dni rocznie w zależności od stażu pracy) do 31 grudnia, z dniem 1 stycznia taki urlop przekształca się w zaległy urlop. Jak wskazuje art. 168 Kodeksu Pracy -  pracodawca powinien udzielić swoim pracownikom niewykorzystanych zaległych urlopów najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

Data dodania: 24.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W dniu 28 lipca 2022 r. po ponad 9 latach wzrośnie stawka za dobę podróży służbowej z kwoty 30 zł na kwotę 38 zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Data dodania: 16.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuły skutki COVID-19 w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że zgodnie z przepisami najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym został zniesiony stan epidemii, tj. 16 maja 2022 można składać wnioski o świadczenie postojowe, jeśli do tej pory nie zostało to zrobione. W związku z czym, do 16 sierpnia 2022 zainteresowani powinni wypełnić jeden z formularzy dotyczący ich sytuacji: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Data dodania: 12.08.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy jest czasem wolnym od pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak w trakcie urlopu wypoczynkowego u etatowca wystąpią problemy zdrowotne, dochodzi wtedy do przerwania urlopu, a chory zamiast wypoczynku będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Data dodania: 09.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Pracownicy zakładów pracy, w których został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mają prawo do dofinansowania do wypoczynku na zasadach określonych w regulaminie ZFŚS. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, obowiązek tworzenia ZFŚS obejmuje pracodawców zatrudniających, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku. Jeżeli zatrudnienie na wskazany dzień wynosi więcej niż 20 a mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Obowiązkowo Fundusz tworzą natomiast jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Data dodania: 03.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W związku z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, zmianie ulegają między innymi zasady zawierania umów na okres próbny.

Data dodania: 01.08.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnymi przepisami kodeksu pracy, ze względu na okoliczności takie jak: konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także szczególne potrzeby pracodawcy, pracownikowi, który pracował w swoim dniu wolnym od wykonywania obowiązków pracowniczych z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w zamian przysługuje nowy dzień wolny od pracy. Ważnym jest, by pracodawca udzielił takiemu etatowcowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego w uzgodnionym z nim terminie.

Data dodania: 25.07.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

15 lipca 2022 roku weszły w życie zmiany w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców. Jedna z modyfikacji dotyczy tzw. powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją na terytorium tego państwa. Według nowych przepisów – praca wykonywana przez Ukraińca zostanie uznana za legalną w Polsce, jeśli będzie się odbywała na warunkach nie gorszych niż zgłoszone przez przedsiębiorców w powiadomieniach.

Data dodania: 18.07.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Workation oznacza specyficzną formę pracy. Termin ten coraz częściej objaśnia się jako pracowczasy lub też jako pracowakacje – pochodzi on od słów „work” („praca”) i „vacation” („wakacje”). Na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo podobny do modelu home office, jednak różnica polega na tym, że obowiązki pracownicze są wykonywane w typowo wypoczynkowym miejscu. Zatem pracownik nie wykorzystuje dni urlopu wypoczynkowego, natomiast swoją pracę zawodową wykonuje zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, które jest atrakcyjne pod względem turystycznym.

Data dodania: 14.07.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »