OD 17 STYCZNA 2023 ROKU ZMIANY W KILOMETRÓWCE

Data dodania: 14.02.2023 Kategoria: Prawo pracy

Od 17 styczna 2023 roku zmiany w kilometrówce

Termin kilometrówka oznacza ewidencję przebiegu pojazdu, która powinna zostać prowadzona, gdy w  organizacji wykorzystywany jest samochód prywatny, będący własnością przedsiębiorcy, pracownika lub osoby trzeciej. Jest ona zatem stosowana  przez przedsiębiorców  posługujących się  samochodem prywatnym w celach firmowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - od 17 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wartości dotyczące rozliczania  kilometrówki. To właśnie na jej podstawie jest ustalany limit wydatków, które związane są z użytkowaniem samochodów.

Nowe przepisy regulują stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w  wysokości:

  • auto o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
  • auto o pojemności skokowej silnika od 900 cm3  - 1,15 zł,
  • motocykl - 0,69 zł,
  • motorower- 0,42 zł.

Jeśli okoliczności sprawiły, że przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2022 roku pracownik złożył oświadczenie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych, ale nie zostanie ono rozpatrzone – aby ustalić kwotę miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowane zostaną stawki określone w powyższym rozporządzeniu.