ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Data dodania: 06.09.2023 Kategoria: ZUS

Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą powinny być wliczane podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy dana umowa zlecenia wygasła, czy trwa.

Zasada ta powinna mieć zastosowanie do bieżących spraw, ale ubezpieczony może także wystąpić z wnioskiem za wcześniejsze okresy.

W przypadku, gdy ubezpieczony złoży wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z co za tym idzie, przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych po przeliczeniu postawy, dopłaci różnicę między wypłaconym zasiłkiem a jego faktycznie należną wysokością. Zasada ta dotyczy również płatników składek, którzy sami wypłacają świadczenia ubezpieczonym.

Roszczenia o wypłatę zasiłków przedawniają się po upływie trzech  lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje (zgodnie z art. 67ust. 4 ustawy o świadczeniach).

W razie wątpliwości co do uwzględnienia danego składnika wynagrodzenia w  podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, płatnik składek może zwrócić się w indywidualnych sprawach do Oddziału ZUS.

W dniu 24 sierpnia ZUS zaktualizował komentarz do ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dlatego już 11 września zapraszamy na praktyczne szkolenie: Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. Program szkolenia uwzględnia zmiany zawarte w sierpniowym Komentarzu ZUS!