DOKUMENTACJA MAŁY ZUS PLUS DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU

Data dodania: 30.01.2023 Kategoria: ZUS

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne – liczonych od podstawy wymiaru, której wysokość jest zależna od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej za poprzedni rok.  Z tego programu można maksymalnie korzystać przez 36 miesięcy w przeciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe nie dotyczy składki zdrowotnej, która musi być opłacana w pełnej wysokości.  Nalicza się ją  od  podstawy ustalanej  w zależności od formy opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w 2022 roku, który nie korzystał z powyższego programu powinien przekazać do ZUS-u:

  1. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych – ZUS ZUA, w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 90, 05 92;
  2. wyrejestrowanie z ubezpieczeń  ZUS ZWUA z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 10, 05 12 – w sytuacji gdy na dzień 31 grudnia 2022 roku podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z Małego ZUS Plus;
  3. wyrejestrowanie z ubezpieczeń  ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 70, 05 72 – w sytuacji gdy w dniu 31 grudnia 2021 roku zakończył okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Osoby zamierzające po raz pierwszy ubiegać się o ulgę z programu Mały ZUS Plus mają czas na zgłoszenie się w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 stycznia 2023 roku.

W sytuacji, w której przedsiębiorca w grudniu 2022 roku podlegał pod Mały ZUS Plus oraz aktualnie ma zamiar z niego korzystać (o ile nie minęło już 36 miesięcy przeznaczonych na ulgę) – nie ma obowiązku przekazania do ZUS jakichkolwiek dokumentów zgłoszeniowych.

Natomiast, gdy przedsiębiorca, który zdecydował się na wznowienie lub rozpoczęcie w styczniu 2023 roku działalności gospodarczej prowadzonej w 2022 roku przez co najmniej przez 60 dni, (z tytułu, której nie korzystał z powyższego programu), ma obowiązek złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych – ZUS ZUA, z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90, 05 92 w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wznowienie lub rozpoczęcie ww. działalności ma miejsce po 25 stycznia 2023 roku (w związku z czym pozostanie mniej niż 7 dni do końca miesiąca). W takiej sytuacji ww. zgłoszenia należy przesłać do ZUS w ciągu 7 dni licząc od daty wznowienia bądź rozpoczęcia działalności.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się  na wznowienie lub rozpoczęcie prowadzenia swojej  działalności gospodarczej w lutym 2023 roku lub później (a prowadził ją w 2022 roku co najmniej przez 60 dni i nie korzystał z program Mały ZUS Plus), ma obowiązek złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, a w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 90, 05 92 w ciągu 7 dni licząc od daty wznowienia bądź rozpoczęcia działalności.

Natomiast, gdy przedsiębiorca zacznie korzystać z Programu Mały ZUS Plus w lutym 2023 lub później powinien złożyć do ZUS następujące formularze:

  1. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych – ZUS ZUA, w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 90, 05 92;
  2. wyrejestrowanie z ubezpieczeń  ZUS ZWUA z  kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 10, 05 12 – w sytuacji gdy podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z Małego ZUS Plus;
  3. wyrejestrowanie z ubezpieczeń  ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym  się od 05 70, 05 72 – w sytuacji gdy zakończył się okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Ww. dokumenty przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w ZUS w ciągu 7 dni licząc od pierwszego dnia, w którym nabędzie on prawo do korzystania z Małego ZUS Plus.

Każda osoba czerpiąca profit  z programu Mały ZUS Plus jest obligatoryjnie zobowiązana do przekazywania w deklaracjach rozliczeniowych lub w miesięcznym imiennym raporcie informacji dotyczących rocznego dochodu, informacji o formie opodatkowania i podstawie wymiaru składek. Dodatkowo - na żądanie ZUS przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających zastosowanie w 2022 roku formy opodatkowania, jak również rocznego dochód i przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby korzystające z programu Mały ZUS Plus, mogą zrezygnować z uczestnictwa w nim w każdym czasie.