DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD STYCZNIA 2023 ROKU

Data dodania: 21.02.2023 Kategoria: Prawo pracy

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec stycznia 2023 roku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173) - pracodawca zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością uzyska większą dopłatę do ich wynagrodzenia.

Wyższe kwoty dofinansowania  do pracowniczych stanowisk osób z niepełnosprawnością zostaną uwzględnione już przy wypłacie wynagrodzenia za styczeń 2023 roku. Natomiast sam mechanizm wyliczania dotacji nie został zmodyfikowany.

Miesięczne dofinansowanie do  wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  od stycznia 2023 roku wynosi:

  • 2 400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 1 350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających lekki stopień niepełnosprawności.

Natomiast dofinansowanie do stanowisk pracowników posiadających stopień niepełnosprawności wraz ze  stwierdzonym schorzeniem szczególnym np. epilepsja, upośledzenie umysłowe – zostało zwiększone o kwoty:

  • 1 200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności - łączna kwota dofinansowania: 3600 zł,
  • 900 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności - łączna kwota dofinansowania: 2250 zł,
  • 600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających lekki stopień niepełnosprawności - łączna kwota dofinansowania: 1100 zł.

Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku zatrudnienia na część etatu – wysokość dopłaty ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.